STL פיגום סולמותפיגום נייד חדשני ביותר הפיגום ניתן להזזה בקלות בעזרת הגלגלים ניתן להשתמש במוצר כסולם לוחות קבועים מותקנות על הפלטפורמה מונעים נפילת ציוד בזמן העבודה המוצר מעוצב עשוי היטב, חזק, בטוח וארוך

    • דגם


Skyline-Scaffolds.com
04-6225252