F פיגום מתקפלמערכת פיגומים ניידת עשויה מאלומיניום מתקדמת בעלת גלגלים אשר מספקת ניוד קליל ובטוח. המערכת מורכבת מחלקים פרקטיים וקלילה ולהרכבה אשר מאפשרת ניידות בבטחה בשטח העבודה . ניתן להתקין את הפיגום עד לגובה הנדרש מערכות הפיגומים מציעות פתרונות בטוחים, מודולריים, הודות למנגנון ההרכבה המעשי המערכת מותקנת תוך זמן קצר, ואזור עבודה בטוח יותר וכך . הסיכון לנפילת הציוד מהפיגומים מועטת באמצעות הלוח שניתן להתקין על הרציף. הפיגום מוצע בגדלים שונים מ 6 מדגרות ועד 12 מדרגות .

    • דגם


Skyline-Scaffolds.com
04-6225252