modular פיגום טלסקופיפיגומי אלומיניום מודולריים בנויים מחומר גלם חזק עם גלגלים ובלמים המודלים מחוברים באמצעות חלקי חיבור העשויים מאלומיניום , ישנם גם פלטות פלדה אופקיות ואלכסוניות. ניתן לכוון את גובה הפיגום בקלות על ידי חיבור הפלטפורמה . הכוננים המורחבים נועדו במטרה להגביר את עמידות הפלטפורמה. קל מאוד להרכבה ניתן להזיז את פיגומי אלומיניום באזור העבודה בקלות ובבטחה רבים מלקוחותינו הינם מתעשיית : תחנות דלק, אולמות תצוגה, פעילויות בנייה, ריהוט, צביעה בגובה לאורך זמן
הפיגום מוצע בגדלים שונים מ 14 מדגרות ועד 21 מדרגות

    • דגם


Skyline-Scaffolds.com
04-6225252