Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/scaffold/domains/skyline-scaffolds.com/public_html/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_runtime_codeframe.php on line 48
סקייליין

מעקה בטיחות

מעקה בטיחות

הנחיות להתקנת מעקות בטיחות

מעקות בטיחות עליוניים לידיים, יותקנו בין 90 ס"מ ל-1.1 מטר, מעל קומת העבודה או אזור המעבר.

מעקות בטיחות אמצעיים, מחייבות פתח של 46 ס"מ למעבר.

יש לשים מדרכי רגל, בכל מקום שיש סיכוי לנפילת כילים או חומרים.

המעקות יעמדו במשקל של מינימום 89 ק"ג, כוח לחץ המופעל כלפי חוץ או כלפי מטה, בטווח של 5 ס"מ מהקצה העליון, של מעקה הבטיחות.

מעקות הבטיחות לא יגרמו לפציעות או קרעים.

המעקות לא יגרמו לסינוור, ויהיו מוגנים מפני התחממות יתר.

יש להתקין את המעקות בצורת שרשרת, כאשר יש מפתח מוגן למעבר.


מעקה ביניים

מעקה הידיים המותקן בגובה 90 ס"מ, מאפשר עדיין מעבר די רחב, שעדיין מהווה סיכון לנפילה, במיוחד כאשר מתכופפים כדי לבצע עבודה או כדי להרים משהו.

אי לכך, יש צורך ברור בהתקנת מעקה ביניים, בגובה 46 ס"מ בערך, ולצמצם את המרווח הקיים.


ההבדל בין מעקה ידיים למעקה בטיחות

נפילה מגובה, היא כאמור הגורם מספר אחד לפציעה ומוות, בעבודות בנייה, מפעלים ותעשייה.

הסיכונים הללו, לא רק שהם נזק מנטאלי וכלכלי למעסיקים, הם מהווים זרז לווידוא בטיחותו של העובד, אשר בגובה של כ-6 מטר ומעלה, הוא אינו מוגן מנפילה הרת אסון.


למרות שמעקות ידיים ומעקות בטיחות, נראים ונשמעים אותו דבר, קיים ביניהם הבדל מהותי.

מעקות ידיים, מיועדים לתמיכה, ולכן מעוצבים לכדי אחיזה נוחה. הם צריכים לעמוד בלחץ המופעל עליהם כלפי חוץ ומטה.

מעקה בטיחות, לעומת זאת, מיועד למניעת נפילות, ומותקן בבניינים, מרפסות, פיגומים וכו'. גם מעקות אלה, צריכים לעמוד בלץ המופעל כלפי חוץ וכלפי מטה.


חברת סקייליין, עוסקת בייבוא ושיווק מעקות בטיחות, המיוצרים על ידי מיטב היצרנים בעולם.

המעקות עומדים בתווי תקן אירופאיים וישראליים ובתקני בטיחות מחמירים.


שתף עם חברים:

הלקוחות שלנו

המוטו של חברת סקייליין, הוא לא להוליך שולל את הלקוח, שכן עיקר עיסוקה, הוא במתן שירות שכולו נסוב סביב חיי אדם. החברה אחראית לבטחון לקוחותיה והוא זה שעומד לנגד עיניה כל העת.

L
A D I N G